8.7.2019

Fra 3 til 850 søer ved løbende udvidelse

Steen S. Christensen har opbygget en stor svinebedrift helt fra bunden. Han har løbende opkøbt ejendomme, og i samarbejde med Gråkjær har han bygget 4 gange for at kunne udvide produktionen til det, den er i dag.

Siden Steen overtog sin fødegård for 33 år siden, har han udvidet kraftigt, solgt det hele og været ude af landbruget, for derefter at starte helt fra bunden med en ejendom købt kontant.

Fra hobby til fuldtidsjob

”De første år arbejdede jeg andre steder og havde ikke tænkt, at jeg skulle være landmand igen”. Men det blev for tomt helt uden dyr, så derfor anskaffede han først 3 søer, derefter 10 og senere 60. Da han havde 150 søer og arbejde ved siden af, besluttede han at blive fuldtidslandmand igen. Det er nu 22 år siden. Derfra har han fortsat udvidet, opkøbt og forpagtet.

Nu ejer og forpagter Steen 22 ejendomme og har 850 søer og producerer 30.000 smågrise om året og lidt slagtesvin.

Udvider stille og roligt

”Jeg lovede mig selv, da jeg solgte min første gård, at jeg ikke skulle ud og låne penge mere. Det holdt nu ikke helt, men jeg vil kunne sove om natten, så derfor udvider jeg stille og roligt” siger Steen S. Christensen.

Når Steen har haft behovet og økonomien til at udvide, har han ringet til Gråkjær.

”Jeg har bygget med Gråkjær 4 gange indtil videre og er rigtig glad for samarbejdet” fortæller han. ”Tingene er bare i orden, når det er Gråkjær der bygger, og skulle der endelig være nogle småting, bliver der fulgt op på dem. Så jeg er rigtig godt tilfreds”.

Glad for mindre projekter

Projektchef hos Gråkjær, Jens Heden Larsen fortæller at nogle landmænd med mindre projekter tøver med at kontakte Gråkjær, da de tror projekterne er for små for entreprenøren. ”Vi har stor respekt for, at man udvider i sit eget tempo, og vi sætter stor pris på de mindre byggerier – og bygherrer som Steen, der vender tilbage flere gange med projekter”.

Første gang Steen byggede med Gråkjær var i 2004, hvor han byggede en frattsstald. I 2008 kom turen til en ny løbe- og drægtighedsstald og i 2014 en farestald og smågrisestald. Senest (i 2018) har han bygget 850 m2 toklimastald.  

Vigtigt med troværdig samarbejdspartner

”Det er vigtigt for mig at være med i processen, og have en løbende dialog med entreprenøren og håndværkerne” fortæller Steen. På den måde er han nemlig sikker på at tingene bliver, som han gerne vil have dem. Men da han samtidig har en virksomhed at passe, er det vigtigt for ham at have en samarbejdspartner, han kan stole på. ”De (Gråkjær) er meget retfærdige – en aftale er en aftale – også de mundtlige, og på alle projekterne er tidsfristerne overholdt, og de har også været foran tidsplanen”. Derfor er han rigtig glad for og tryg ved samarbejdet.

Projektleder hos Gråkjær Landbrug, John Martensen, som har opført flere af Steens stalde er også begejstret for samarbejdet.  ”Man bliver altid godt modtaget hos Steen, og han overholder sin del af vores aftaler. Men man skal stå tidligt op, hvis man vil følge med Steen, der er virkelig gang i den hos ham. ” 

Til at passe bedriften med de 850 søer, 30.000 smågrise, slagtesvin og markarbejde er der, ud over Steen og hans kone, 4 ansatte.

Gråkjær A/S, Fabersvej 15, DK-7500 Holstebro  ·  Tlf. +45 96 13 55 55  ·  graakjaer@graakjaer.dk