5.2.2019

Fiskeopdrætsanlæg udnytter spildevand til østersproduktion

​Fiskeanlægsprojektet CNC har valgt at udvide anlægget med endnu et bæredygtigt tiltag. Anlægget skal producere ørreder og senere laks – men nu også udnytte fiskenes spildevand til en produktion af østers.

Gråkjær Aqua er for bygherren, Cape Nordic Corporation, godt i gang med at designe procesanlægget til det store slagtefiskanlæg nær Cape Town i Sydafrika. Et anlæg, der i første fase skal kunne producere 1.800 tons havørreder om året. I første ombæring kommer anlægget til at producere havørreder, men det bliver også opført til i fremtiden at kunne producere laks. Anlægget kommer til at indeholde, klækkeri, startfodring, yngel, pre-smolt, smolt, påvækst og leveringstanke, og vil kunne vækste fisk fra æg til en færdig slagtevægt på omkring 5,2 kg. Og nu skal CNC også producere østers.

Tænker innovativt og bæredygtigt – udvider med østersproduktion
Slagtefiskanlægget udvides, så det nu også indeholder østersproduktion.  Produktionen bliver en integreret del af det Multi-Tropiske-Aquaculture (IMTA) set-up i anlægget. IMTA-princippet indebærer, at én art finder niche-føde i det restaffald, som er genereret fra andre arter. De østers, som bliver produceret i anlægget, skal derfor leve af fiskenes restaffald i spildevandet. Spildevandet består blandt andet af fiskegylle, som bliver udnyttet og omdannet til gødning, foder og energi. Når anlægget er færdigbygget og i drift, forventer CNC en årlig produktion på 3,5 millioner østers.

CNC øger altså omtanken for miljøet i projektet, idet de udnytter selv den mindste ressource i spildevandet og skaber merværdi. Ikke blot for deres egen forretning, men i høj grad også for miljøet. Til det fortæller Erik B. Rasmussen, der den danske direktør for CNC. ”Østersproduktionen er en god forretning, da det udvidede anlæg giver mulighed for at producere et eftertragtet højkvalitetsprodukt samt at produktionen vil genere endnu flere lokale arbejdspladser, som vil gavne det lokale samfund i området”.

Størstedelen af energien i fiskeopdrætsanlægget kommer desuden fra genanvendelig energi. 85 procent af energien til slagtefiskanlægget vil blive leveret fra et bæredygtigt vindenergisystem placeret centralt i forhold til produktionen. Yderligere vil den begrænsede mængde bioaffald, der fremkommer i produktionen, blive anvendt som gødning på landbrugsjorden omkring anlægget.

CNC får kredit for at være nytænkende inden for fødevareproduktion og miljø. Derfor får projektet tilskud fra den Sydafrikanske stat via DTI (Department for Trade and Industri) til at gennemføre det innovative projekt. ”CNC-projektet er banebrydende og det første af sin art, der får anerkendelse i form af det store tilskud”, udtaler Erik B. Rasmussen. Tilskuddet lyder på 30 millioner rand i bygningsfasen, svarende til 15 millioner danske kroner.

 

Mærker effekten af partneringaftalen

Gråkjær og CNC har valgt at indgå en partneringaftale. Det betyder, at bygherren og totalentreprenøren i fællesskab optimerer på økonomi, kvalitet, tidsplaner og byggeproces.

Effekten af denne samarbejdsform mærkes tydeligt i den indledende/projekterende del af projektet.  I praksis betyder det, at der hver uge afholdes projektmøde, med det formål af afklare status og projektets fremskridt.  Derudover afholdes også periodevist workshops, hvor også underleverandører deltager. Jens Jensen, Business Developer i Gråkjær Aqua fortæller; ”Vi er to teams (læs: CNC og Gråkjær), som sidder overfor hinanden og alligevel på samme side af bordet. Vi optimerer på processen sammen. I sådan et projekt, med opførelse af et stort fiskeopdrætsanlæg i Sydafrika, er der en lang række af proces- og systemløsninger, som skal vælges og tages stilling til ud fra parametre som kvalitet, temperatur, lokale forhold mv.  Alt bliver vendt og drejet, således at vi får de optimale løsninger, som passer til netop denne type fiskeproduktion og de ønsker som CNC har. Vi sikrer således, at alt er gennemtænkt og at hver part går derfra med ro i maven, fordi vi begge kan nikke ja til det valgte”.

Projektet kører efter planen. På nuværende tidspunkt foregår der en masse aktivitet på grunden i form af jordbundsundersøgelser, boringer til vandforsyning samt analyser af de generelle forhold på og omkring byggepladsen. CNC’s projektteam arbejder lige nu intenst med miljøgodkendelse og myndighedsbehandling, som forventes af være på plads til sommer 2019, så byggeprocessen kan startes op til februar 2020.

Se også

Tidlig inddragelse og forventningsafstemning

Læs mere

Gråkjær indgår aftale med Cape Nordic Corporation

Læs mere

Teknologisk avanceret smoltanlæg imponerer

Læs mere

Gråkjær A/S, Fabersvej 15, DK-7500 Holstebro  ·  Tlf. +45 96 13 55 55  ·  graakjaer@graakjaer.dk