7.1.2019

Er et billigt byggeri godt nok?

Debatten om, hvor meget prisen på et staldbyggeri påvirker indtjeningen på bedriften, er væsentlig. Dog skal der tages flere parametre i betragtning inden man vælger staldsystem.

”Vi har gennem 40 år udviklet konceptstalde, der giver optimale produktionsfaciliteter og som sikrer både velfærd for grisene og de bedste forhold for medarbejderne i stalden”, giver Martin Rindom, landbrugsdirektør i Gråkjær, udtryk for. ”Det betyder, at den erfaring vi sidder inde med, giver landmanden en stor fordel i forhold til at få et gennemtænkt projekt, der er fremtidssikret.”

Kreditforeningens forventninger til levetid
En af Gråkjærs bygherrer, Niels Nielsen fra Skive egnen, har netop fået opført 2.832 m2 slagtesvinstald. De eksisterende bygninger på gården skal herefter benyttes til slagtesvin. ”Vi overvejede at bygge en rundbuehal ud fra den betragtning at det ville være billigere, men efter at have set nærmere på forskellene mellem den form for byggeri og et elementbyggeri, så besluttede vi os for at opføre vores nye anlæg i elementer”, udtaler Niels Nielsen. ”Da jeg talte med vores kreditforening lød meldingen, at de ville sætte en højere belåningsprocent på en rigtig stald, så alene deres begrundelser overbeviste os. De fortalte, at holdbarheden var en faktor de kiggede på, og da min søn på 27 år skal overtage stalden, så var det vigtigt for os at tænke langsigtet. Når først stalden står der, så skal der være ro til at tjene penge og betale tilbage. Vi beregner at stalden her skal stå om 40-50 år”.
Ifølge SEGES seneste normtal, svarer afskrivningerne på staldbygning og inventar til 6% af stykprisen på et slagtesvin fra 30 kg til aflevering på slagteriet. 45-55% af griseprisen styres af foderprisen og endelig udgør cirka halvdelen af det arbejde, der foregår i stalden, altså hvor effektiv medarbejderne driver stalden. Disse til er beregnet ud fra en staldlevetid på 30 år.

Det skal være effektivt at drive stalden
Niels Nielsens stald er en tvillingestald, hvilket betyder, at de to individuelle produktionsanlæg er placeret uden mellemgang. ”Der er en række ulemper ved rundbuehallen, fandt vi ud af. Der skulle være 10 meter mellem buerne, hvilket krævede flere kvadratmeter jord, det var vi ikke klar til at afsætte. Desuden var der høje brandkrav ved den staldtype for blot at nævne nogle af de ydre forhold”, slår Niels Nielsen fast.

Tvillingestalden har 3.000 stipladser samt et godt udnyttet areal til sygstier i hver sektion, hvor der er mulighed for overdækning og individuel tør-og vådfodring. Desuden har stalden stort udleveringsrum samt halmopbevaring og halmhække ved alle stier. Fodersystemet er vådfoder med integreret fodernedløb over krybben og fiberinventar i resten af stien. ”Da vi talte antal meter rør til vådfodring op, var der væsentlig færre meter i den stald, vi nu har bygget end i en rundbuehal. Desuden har vi målt på gangareal – og dermed logistikken i stalden, og her skal vi gå meget færre skridt i Tvillingestalden. Så stalden er måske er måske dyrere i selve byggefasen, men det tjener vi hurtigt ind i øget effektivitet. Her er en utrolig god logistik”, afrunder Niels Nielsen.

Indtjening er vigtig i branchen
Griseproducentens indtjening på salg af den enkelte gris er vigtig for dansk landbrug, og derfor skal der ses på alle parametre fra drægtighed over slagtning til vejen overtil forbrugeren. Her må alle dele af produktionskæden se på om der kan optimeres i selve processen. Byggebranchen har udviklet staldsystemer, der både lever op til regeringens krav til miljø i og omkring stalden og til lovgivningen fra EU. ”Vi skaber hele tiden innovative tiltag, der ligeledes skal sikre at forbrugerne oplever en dansk svineproduktion, der er på forkant, set i forhold til resten af verden. Dansk landbrug står for den mest bæredygtige griseproduktion i verden og det skal vi fastholde og fortsætte med at sikre”, udtaler Martin Rindom fra Gråkjær.
 

Gråkjær A/S, Fabersvej 15, DK-7500 Holstebro  ·  Tlf. +45 96 13 55 55  ·  graakjaer@graakjaer.dk