23.10.2018

Ejer- og almene liebhaverboliger i Nykøbing Falster

22 boliger på Sophieholmen 6-8 er realiseret i et samarbejde mellem Nykøbing Falster Boligselskab og delegeret bygherre Sophieholmen Inderhavnen ApS og opført af totalentreprenøren Gråkjær i en projektmodel der giver fordele for begge ejere.

Almene Liebhaverboliger

Ved lystbådehavnen i Nykøbing Falster ligger 22 lejligheder med en fantastisk udsigt over lystbådehavnen og Guldborgsund. Byggeriet er realiseret i samarbejde mellem delegeret bygherre Sophieholmen Inderhavnen ApS, der ejer 9 af lejlighederne. De resterende 13 almene boligerejes af Nykøbing Falster Boligselskab. 

”Da vi er en mindre virksomhed med arkitektkompetencer in house har vi haft mulighed for at bruge mere energi på arkitekturen end normalt i denne type projekt”, fortæller Claus Sivager, der står bag Sophieholmen Inderhavnen.

Bygningen er formet til stedet, så den både passer til områdets eksisterende bygninger og udnytter udsigten og havnemiljøet samtidig med, at den har et moderne look inspireret af stilarterne funkis og modernisme. Den er opført i betonelementer med hvidpudsede facader. Alle lejligheder har altan og udsigt til lystbådehavnen.

De almene lejligheder er på mellem 77 og 114 m2 og ejerlejlighederne mellem 78 og 182 m2.

Mere bæredygtigt byggeri til glæde for alle

”At byggeriet indeholder både almene boliger og ejerlejligheder giver fordele for alle parter”, fortæller Claus Sivager. I forhold til samarbejdet med boligforeningen Nykøbing Falster Boligselskab, ser Claus Sivager en stor fordel i at have boligforeningens viden omkring drift af bygningen. Som udvikler af boliger med salg for øje stopper forpligtelserne i forhold til kvaliteten efter 5 år, hvorimod boligselskaberne er vant til selv at drifte boligerne gennem hele deres levetid. De ved derfor, hvilke materialer der virker bedst efter lang tids brug.  Samarbejdet mellem udvikler og boligselskab giver dermed et øget fokus på økonomisk bæredygtighed i forhold til driften og en større ansvarlighed. Det gavner både de nye ejere og hele samfundet, da det gør byggeriet mere langtidsholdbart.

For boligselskabet giver projektmodellen en større tryghed i både udviklings- og byggeperioden, da det er den delegerede bygherre, som står med risikoen for projektet i forhold til myndighedsbehandling, miljø og fundering og gennemførelse af byggeriet – processer og elementer, som kan fordyre projekter væsentligt. Boligforeningen ”slipper” for, at skulle stå med alt det praktiske omkring byggeriet, men kan koncentrere sig om sin spidskompetence – udlejning og driften af boliger.  

Mere social by

Modellen med blanding af boligtyperne giver samtidig også en gevinst for samfundet i og med at de forskellige boligtyper tiltrækker forskellige mennesker. Det giver en mere interessant by med en bredere social sammensætning og liv på alle tider af dagen. På Sophieholmen har Claus Sivager oplevet stor velvilje og deltagelse fra kommunens side i projektet;

”Guldborgsund kommune har været en væsentlig medspiller i projektet – de har haft ambitionen om at have en boligsocial sammensætning og i forhold til myndighedsbehandling har de også været konstruktive og hurtige”, fortæller Claus Sivager.

God mulighed for investorer

Især i provinsen, hvor grundpriserne ikke er så høje, er samarbejdet mellem investor og boligselskaber ifølge Claus Sivager en rigtig god mulighed. Det giver investorer mulighed for at bygge større projekter – og dermed få nogle stordriftsfordele – bl.a. muligheden for at samarbejde med entreprenører med en vis størrelse og pondus – hvilket igen giver tryghed for investoren såvel som for boligselskabet.

Forrygende samarbejde med entreprenøren

Som investor og udvikler har Claus Sivager rigtig gode erfaringer i samarbejdet med totalentreprenøren Gråkjær: ”Helt fra starten af forhandlingsprocessen har vi oplevet en åben og ærlig dialog med Gråkjær. Alle aftaler der er indgået er blevet overholdt – også de mundtlige. Hos Gråkjær er et ord virkelig et ord. Samarbejdet har i høj grad har været præget af et fælles fokus på at få det bedst mulige byggeri. Vi har fået nøjagtig det, vi aftalte - i en super kvalitet – samarbejdet har været helt genialt”.

Gråkjær Erhverv opfører erhvervs- og boligbyggerier i hele Danmark og har gennem de seneste år opført blandt andet 228 ungdomsboliger i Valby, et rækkehuskvarter med 32 almene boliger i Helsingør og altså den smukke perle med 22 lejligheder i Nykøbing Falster. Gråkjær har 45 års erfaring og har opført mere end 4.000 byggeprojekter.

Indendørs fotos er fra udstillingsbolig.

Gråkjær A/S, Fabersvej 15, DK-7500 Holstebro  ·  Tlf. +45 96 13 55 55  ·  graakjaer@graakjaer.dk