29.6.2017

De første fisk er slagtet i det nye RAS2020 anlæg

SAF slagtefiskanlægget i Lostello i Schweiz er taget i brug og justeres i øjeblikket. Fiskene kom til anlægget, da de vejede 100 gram. 10 måneder senere vejer de 4 kg og er slagteklare.

Anlægget, som er det første af sin slags af det, der kaldes RAS2020, er oppe at køre. Der foregår i øjeblikket naturlige justeringer, både tekniske, og vandmæssige. Det tager nemlig tid at få et sådan stort anlæg op at køre. På sigt skal anlægget fyldes med laks, men lige nu er regnbueørreder blevet indsat for at indregulere anlægget, mens justeringer bliver foretaget. Ørrederne er nemmere og mere sejlivede end laks. De er ikke så følsomme overfor vandkvaliteten og har derfor nemmere ved at overleve i vand, der er ved at blive justeret ind.

Gråkjær har bygget et fleksibelt, modulbaseret recirkuleret aquaculture-system, som har lave driftsomkostninger og reduceret miljøpåvirkning. Anlægget består af 4 ringtanke i forskellige størrelser med samme centrum, et sammenbygget rensningsanlæg og eget slagteri.

Når laksesættefiskene kommer til anlægget starter de i karantæneafdelingen, inden de flyttes til inderringen i fiskeanlægget. Her vejer de 100 gram og er 20-25 lange. Omkring de 800 gram rykker fiskene over i yderringen, og derfra kommer de til sidste stop i purgetanken. I purgetanken foregår udfiskningen. Her går fiskene i helt rent vand i ca. 14 dage uden mad for at få affaldsstoffer ud af kroppen, inden de bliver slagtet. Det har stor betydning for smagen af fiskene i sidste ende.

Efter ca. 10 måneder har fiskene været igennem hele anlægget og nået slagtestørrelse med en vægt på 4 kg og en længde på 75 cm.

Gråkjær har stået for opførelse af bl.a. betonarbejde, rense- og fiskebetonkar, gangbroer, fodersiloer, mens Krüger har leveret og er ansvarlig for proces- og elektroteknisk udstyr.

Gråkjær A/S, Fabersvej 15, DK-7500 Holstebro  ·  Tlf. +45 96 13 55 55  ·  graakjaer@graakjaer.dk