2.1.2017

Blomstergården klar til vinteren

Elementmontagen og montage af vinduer og døre er afsluttet – så nu kan vinteren bare komme an

Betonelementmontagen er forløbet upåklageligt, kranen er pakket sammen og montagen afsluttet inden jul som aftalt. Samarbejdet med betonelementmontørerne og de øvrige entreprenører på pladsen er foregået fantastisk godt, således byggeriet inden jul også blev lukket med alle udvendige døre og vinduer. Ligeledes har vi nået at få lavet tæt tag på 2/3 af hele byggeriet, mens den afsluttende montage er foregået.

”Vi har presset på for at få tilsluttet alle offentlige forsyninger, så der nu også er permanent varme på en del af lejlighederne,” fortæller Niels Tarp, Gråkjærs projektleder på byggeriet af Blomstergården.

Fokus her efter nytår er at få bygningen endeligt lukket med færdigt tag, permanent strøm og varme på alle lejligheder.

Det milde og tørre efterår har været en fordel for byggeriets fremdrift, men der skal lyde en stor ros til alle entreprenører for den indsats, der er gjort for at få byggeriet lukket inden det bliver vinter,” siger projektleder Niels Tarp. 

Gråkjær A/S, Fabersvej 15, DK-7500 Holstebro  ·  Tlf. +45 96 13 55 55  ·  graakjaer@graakjaer.dk