5.12.2018

Avlsstald med Danmarks største spær

En smågrisestald med Danmarks største fritbærende spær opføres lige nu i Kirkeby ved Stenstrup på Fyn.

Hos Dorte og Jens Himmelstrup på Kokkenborg, opfører Gråkjær lige nu smågrisestald på 2.440 m2 og en poltestald på 5.180 m2 samt forbindelsesgang.

Som det ses på billederne herover, er spærene på smågrisestalden rejst og taglægningen er påbegyndt.

Spærene på stalden har en længde på 36,6 meter, og er dermed Danmarks største fritbærende spær.

Letter eksport

Når stalden står færdig kan den rumme 6.000 smågrise. Stalden får gyllekøling og diffus ventilation.

Inventar leveres af Jyden. Multifase-foderanlægget leveres af Skjold, som også leverer vådfoderanlægget til poltestalden. Lejerne er udført af lejeelementer fra Give. For at sikre opbevaringskapaciteten til gyllen, bygges der 2 stk. 4000 m3 gylletanke.

Staldene får overdækket udleveringsrum og dyrlægerum, så dyrene fra ejendommen kan leveres til eksport uden at skulle over en omlæssestald.

Fremtidssikret poltestald

Poltestalden er på 5.050 m2 og får 5.000 stipladser plus sygestier.

Forbindelsesgangen mellem de to bygninger er 60 meter lang, og i midten er der en servicebygning.

Poltestalden er etableret med gulvudsugning og samtidig fremtidssikret med et teknikum til placering af luftrenser.

Udover at eje Kokkenborg, er Jens Himmelstrup medstifter af og bestyrelsesmedlem i Danish Genetics P/S, der er etableret af en gruppe avls- og opformeringsbesætninger samt Breeders og DTL.

De nye stalde skal sikre leverancerne af top performance avlsdyr til danske og udenlandske landmænd.

Smågrisestalden skal stå færdig i uge 5 og poltestalden i uge 12, 2019.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen 22. marts 2019, hvor der er åbent stald.

Gråkjær A/S, Fabersvej 15, DK-7500 Holstebro  ·  Tlf. +45 96 13 55 55  ·  graakjaer@graakjaer.dk