4.5.2016

12000 m2 udvidelse af Scanflavour

Fødevareproducenten Scanflavour i Møldrup har fået mere plads, med blandt andet ny produktion og administration i tre etager

”Det har været et spændende og dynamisk projekt, hvor byggeriet hele tiden har udviklet sig sammen med det produktionsapparat, det skal indeholde”, udtaler projektleder Torben Mortensen. Der er foretaget ændringer i både etagedæk, facader og tagkonstruktioner undervejs, for at få bygningerne til at passe til de maskiner, som sideløbende blev anskaffet til fødevareproducenten. Alligevel er det lykkedes både at overholde tidsplanen og at fastholde byggeriets æstetiske profil.   

Det var vigtigt for Scanflavour, at udvidelsen blev placeret sammen med den eksisterende produktion. Grunden var imidlertid ikke stor nok, så for at få plads til alle bygherrens ønsker, er produktionen opført med kælder, og hermed lykkedes det at finde de ekstra kvadratmeter. For at kunne transportere produktionsanlægget rundt på flere etager, er produktionsbygningen udført med ramper mellem etagerne. Der er desuden opført læsseramper både i stueplan og i kælderen, så lastbiler kan køre til begge etager.

Gråkjær har i flere etaper opført i alt 12.000 m2 for Scanflavour. Byggeriet består af 7.000 m2 produktion, 1.050 m2 administration fordelt på 3 etager, 2.500 m2 lager, 900 m2 laboratoriegang samt 500 m2 konference- og omklædningsfaciliteter og en udvidelse af den eksisterende kedelbygning.

Se flere billeder og læs mere om byggeriet af Scanflavour i referencen. 

Gråkjær A/S, Fabersvej 15, DK-7500 Holstebro  ·  Tlf. +45 96 13 55 55  ·  graakjaer@graakjaer.dk