12.3.2020

Håndtering af Covid-19 hos Gråkjær

Af hensyn til vores fælles sundhed og henstilling fra regeringen indføres nu yderligt skærpede retningslinjer hos Gråkjær.

En enkelt medarbejder er konstateret smittet med virusset, men er frisk igen og er startet med at arbejde  – hjemmefra. Der er taget de fornødne forholdsregler i forhold til de kollegaer, der har været i tæt kontakt med medarbejderen og alle har det godt og har ingen symptomer. De der er blevet testet for Covid-19 er alle testet negativ – altså ikke smittet med virusset.

”Hos Gråkjær tager vi situationen og statsministerens udmelding om at undgå unødvendig kontakt meget alvorligt. Vores fælles sundhed er ekstremt vigtig. Samtidig er det vigtigt for os, så vidt det er muligt, at følge planen på vores byggeprojekter og -pladser. Derfor har vi indført en række tiltag, som skal sikre mindst mulig spredning af Covid19.” siger direktør for Gråkjær Erhverv og Landbrug Henrik Skaarup.  

Tiltagene gælder indtil videre til og med uge 13.

Afstand og virtuelle møder

Vi henstiller til at alle medarbejdere der har mulighed for det – under hensyn til fremdriften på de enkelte byggepladser - arbejder hjemmefra og at møder, såvel internt som eksternt, så vidt muligt afholdes via Skype i det omfang det er muligt. På kontorerne indfører vi fra i dag en arbejdsafstand på 3 meter mellem medarbejderne og lukker personalekantinen.

Sikkerhed og sundhed er førsteprioritet
Vi vil bestræbe os på i videst mulig omfang at opretholde fremdriften på byggepladserne i overensstemmelse med projekternes tidsplan, og vi vil gøre hvad vi kan, for at byggesagerne ikke bliver berørt – uden at det går ud over medarbejdernes, underentreprenørernes og samarbejdspartnernes sundhed.

Vores fælles sikkerhed og sundhed er vores første prioritet, så derfor opfordrer vi både egne medarbejdere, underentreprenører og samarbejdspartnere til at blive hjemme, hvis man er syg.

På byggepladserne stiller vi håndsprit til rådighed for alle og opfordrer i øvrigt til, at man holder afstand og følger sundhedsstyrelsens råd.

Ledelsen på de enkelte byggepladser vil komme med konkrete anbefalinger til afholdelse af møder og pauser.   

Vi følger udenrigsministeriets rejsevejledninger – og henstiller til at medarbejderne også gør det privat.

Vi følger selvfølgelig udviklingen nøje og ændrer procedurerne, hvis der kommer nye udmeldinger fra regeringen og myndighederne.

Gråkjær A/S, Fabersvej 15, DK-7500 Holstebro  ·  Tlf. +45 96 13 55 55  ·  graakjaer@graakjaer.dk