8.3.2017

Elementmontage tæt på naboerne

På Tranevej i Københavns Nordvest-kvarter skyder en ny bygning op mellem de eksisterende. Helt tæt op ad naboejendommene er en beboelsesejendom ved at tage form.

Byggeriet kræver meget stor præcision, da byggepladsen har naboer på tre sider – helt tæt på. Det kræver stor nøjagtighed fra elementmontørernes side, da elementerne skal monteres lige op ad en eksisterende mur – uden at beskadige den.

 Arbejdet på byggepladsen er også afhængig af nøjagtighed i forhold til leverancer, da pladsen midt i byen ikke er meget større end den bygning, der bliver opført.

”Vi har meget lidt afsætningsplads, så alle leverancer er timet, så de ankommer præcis når materialerne skal bruges”, fortæller byggeleder på pladsen Bjarne Edske, som holder nøje styr på leverancer, underleverandører og tidsplaner.

En anden af Bjarne Edskes store opgaver på pladsen er at informere naboerne om byggesagens forløb. Når man bygger så tæt på naboerne, som det er tilfældet på Tranevej, kan det ikke undgås, at naboerne påvirkes af byggeriet. ”Jeg sender et nyhedsbrev til naboerne hver gang, der sker ændringer i aktiviteterne på pladsen”, fortæller Bjarne Edske.

Naboerne får altså at vide præcis, hvornår der kan forekomme støj og trængsel på vejen. Det fjerner naturligvis ikke generne, men i og med at naboerne på forhånd ved, hvornår de kan forvente støj og trafik fra byggepladsen, giver det dem mulighed for at planlægge, så de generes mindst muligt.

Når bygningen på Tranevej står færdig, hvilket efter planen bliver i slutningen af 2017, rummer den 25 lejligheder samt tagterrasse, gårdhave og parkeringskælder til både cykler og biler. Du kan se tegninger af det færdige byggeri og læse mere i referencen for Tranevej.

Gråkjær A/S, Fabersvej 15, DK-7500 Holstebro  ·  Tlf. +45 96 13 55 55  ·  graakjaer@graakjaer.dk